Reklamationssager og deres løsninger

Formidling

Forfatter(e): Lars Askholm

Publikation: PS Nåledrys nr. 17

År: 1993

Side(r): 18-21

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvert år involveres Pyntegrøntsektionen i ca. 40 reklamationssager vedrørende handel med juletræer og klippegrønt. Denne artikel omhandler en del af de områder, der reklameres over hvert år. Der er lagt vægt på de reklamationer, der opstår i forbindelse med handlers afvikling. Derfor vil sager, opstået inden fældning eller klipning, ikke blive behandlet i denne artikel.

Læs artiklen