Årsags- og virkningssammenhænge til skuddød hos nåletræer

Formidling

Forfatter(e): J. Matschke & R. Amenda

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 58-60

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der hersker ingen tvivl om, at både den enkeltes plantes genetiske materiale og miljøpåvirkninger har stor indfyldelse på plantens vækst- og livskraft. Undersøgelser har vist at sammenhængen er meget kompleks, og at der oftest er tale om at træerne stresses af flere faktorer for endelig at bukke under for et eller andet som vi så konstaterer som dødsårsagen eller skadevolderen. Det interessante i relation til juletræer og klippegrønt er, at sammenhængen ikke kun kan spores som skader i gamle, men også i unge træer. Mange af disse skader mener forfatterne kan føres tilbage til ophobning af sprøjtegifte i planterne kombineret med overdreven gødskning.

Læs artiklen