Dansk pyntegrønt år 2000

Formidling

Forfatter(e): Jens Elberting & Jens Zøfting-Larsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 50-53

Pris: 150

Artikel/abstract:

På baggrund af en projektopgave udarbejdet for Pyntegørntsektionen, beskriver forfatterne i artiklen baggrunden for samt selve udbudsprognosen for nobilis klip, nordmannsgran klip samt nordmannsgran juletræer frem til år 2000. Prognosen har flere formål. Først og fremmest er udbuddet er en meget vigtig parameter i forbindelse med prisfastsættelse, og derfor vil kendskab til fremtidige producerede mængder hjælpe med at opnå en acceptabel pris. For det andet er viden om det fremtidige udbud vigtigt i forhold til tilskudsregler, og det giver mulighed for at den enkelte virksomhed kan lave en afpasset markedsføringsindsats.

Læs artiklen