Den europæiske juletræsdyrkerforening

Formidling

Forfatter(e): Asger Olsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 54-56

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den europæiske juletræsdyrkerforening er en forening af større producenter i Europa. Foreningen fungerer i vid udstrækning blot som en hvilende forening - altså en forening der kan aktiveres efter behov. Især på det politiske plan er der brug for en koordinerende indsats overfor politikerne i Brüssel, men også på det handelsmæssige område for at sikre åbenhed og ensartethed. Foreningen har 50 medlemmer fra hele Europa, heraf 11 medlemmer fra Danmark. Aktiviteten i foreningen begrænser sig i store træk til det årlige årsmøde samt opfølgninger på beslutninger det bliver taget på årsmødet. I år blev årsmødet afholdt i Tyskland.

Læs artiklen