Erfaringer med specialsprøjten

Formidling

Forfatter(e): Morten Sørensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 62-63

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 1992 valgte vi at stoppe brugen af Atrazin og Velpar i NGR- kulturerne på Brandsø. Målinger, udført i samarbejde med amtet, havde vist en nedsivning af Atrazin til 2-3 meters dybde, på trods af at der kun havde været brugt normaldosering. Alternativet til Atrazin og Velpar blev øget brug af bredsprøjtning med Roundup uden for vækstsæsonen, samt brug af afskærmet sprøjtning med Roundup i vækstsæsonen. Til den afskærmede sprøjtning valgte vi at bruge specialsprøjten (miljøsprøjten).

Læs artiklen