Transportskader i Nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Lars Kjærbølling

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Transportskader på nordmannsgranjuletræer koster grossisterne og dermed indirekte producenterne skønsvis mindst 5 mio. kr. årligt. I takt med at træerne eksporteres til stadig fjernere markeder øges problemet. Det har været almindeligt antaget, at nordmannsgraner på et lastbillad vil "brænde sammen" efter nogle dage. Med baggrund i flere konkrete reklamationssager gennemførte Forskningscentret for Skov & Landskab i samarbejde med Hedeselskabets Handelsafdeling og Pyntegrøntsektionen en undersøgelse af temeperaturudvikling i nordmannsgranjuletræer på lastbil over en periode på 18 døgn. Løbende undersøgtes udviklingen i træernes kvalitet. Meget overraskende opstod der ingen skader på forsøgstræerne. Undersøgelsen har derfor rejst flere spørgsmål, end den har givet svar.

Læs artiklen