Arealstatistik for nobilis og nordmannsgran fra skovtællingen i 1990

Formidling

Forfatter(e): Christian Pilegaard Hansen & Carsten Ulrik Zangenberg

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 56 - 58

Pris: 150

Artikel/abstract:

Publikationen "Skove og plantager 1990" med hovedresultaterne af den skovtælling, der blev gennemført i 1990, ligger nu færdig. For første gang er arealet med nordmannsgran og nobilis selvstændigt opgjort. Endvidere omfatter tællingen for første gang en opgørelse af markkulturer med juletræer og pyntegrønt. Nedenfor gengives tællingens hovedresultater m.h.t. juletræer og pyntegrønt og resultaternes udsagnskraft diskuteres. Endvidere svares på den kritik, der har været rejst af skovtællingens håndtering af juletræer og pyntegrønt.

Læs artiklen