Internationalt salg i retslig belysning

Formidling

Forfatter(e): Henrik Thal Jantzen

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 66-69

Pris: 150

Artikel/abstract:

Salg til udlandet af såvel træer som pyntegrønt bliver mere og mere udbredt. Der er på mange områder en væsentlig forskel på den retlige regulering, når handler indgås med en køber bosiddende i udlandet, fremfor en national handel. Dette er anledningen til, at vi i nærværende artikel vil belyse nogle af de forhold, der særligt bør haves i erindring, når der kontraheres med en udenlandsk køber.

Læs artiklen