Sprøjtnings og driftsformers effekt på fuglebestande i juletræskulturer

Formidling

Forfatter(e): Jan Komdeur, Lars Gabrielsen & Jens Peder Hounisen

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 30-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser, har på opfordring af Aage V. Jensens Fonde uført en undersøgelse for at klarlægge nogle af de problemstillinger, der er i forbindelse med fugle og dyrkningsmetoder i juletræskulturer. Formålet med undersøgelsen var at belyse fuglesammensætning, tæthed og artsdiversitet, samt at opnå et grundlag for senere undersøgelser af fugle og produktionsmetoder specielt med henblik på effekter på plantebeskyttelsesmidler. Artiklen gennemgår gennemførsel af undersøgelsen samt de opnåede resultater.

Læs artiklen