Statsskovbrugets pyntegrøntstrategi

Formidling

Forfatter(e): Peter Hviid

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 24-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der har blandt Pyntegrøntsektionens medlemmer været udtrykt en usikkerhed omkring statsskovbrugets fremtidige rolle på pyntegrøntområdet. Årsagen har været, at Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en pyntegrøntstrategi for sin egen produktion. Skov- og Naturstyrelsen er glad for på denne baggrund at at kunne fortælle om vores arbejde med pyntegrønt. Formålet med strategien har været ønsket om at få en klarere profil for den pyntegrøntproduktion, der gennem mange år har fundet sted i statsskovene. Strategien betyder en moderat udvikling i pyntegrøntarealet, men samtidig er det et uomgængeligt krav fra politisk side, at vi i statsskovene arbejder professionelt med denne produktionsgren, og derfor er konkurrencedygtige med de private producenter.

Læs artiklen