Videreudvikling af Loft-kulturharve

Formidling

Forfatter(e): Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 70-71

Pris: 150

Artikel/abstract:

Anvendelsen af kemisk renholdelse i skov- og pyntegrøntkulturer er blevet reduceret væsentligt igennem de seneste år. Det skyldes dels, at skovbrugerne er blevet mere miljøbevidste, dels restriktioner på brugen af en række herbicider og dels økonomien. Derfor er interessen for mekanisk renholdelse vokset. Forskningscentret for Skov & Landskab arbejder for tiden med et projekt om mekanisk renholdelse hvor forskellige harvetyper indgår.

Læs artiklen