Biologisk bekæmpelse af skadedyr - er alternativ?

Formidling

Forfatter(e): Anders Suurballe

Publikation: PS Nåledrys nr. 22

År: 1995

Side(r): 49-53

Pris: 150

Artikel/abstract:

Igennem de sidste år er der fokuseret mere og mere på de kemiske sprøjtemidler som udbringes i skoven især inden for pyntegrøntdyrkningen. Det skyldes den intensive måde dyrkningen foregår på, og dermed de relativt store mængder af kemiske midler der udbringes. Der bliver sat skub i udviklingen af nye "ikke-kemiske" renholdelsesmetoder, på grund af dels større økologisk bevidsthed og dels flere restriktioner på brug af sprøjtemidler. Vi må ikke glemme at der også bruges mange forskellige midler til bekæmpelse af skadedyr. Derfor er det interessant at se på, om der findes biologiske alternativer ktil den traditionelle skadedyrsbekæmpelse, og hvilke muligheder fremtiden vil bringe.

Læs artiklen