Provenienser i PS nobilis plustræforsøgene - status for juletræegnethed efter seks vækstsæsoner

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 22

År: 1995

Side(r): 41-44

Pris: 150

Artikel/abstract:

PS plustræforsøgene er anlagt i 1988 af Pyntegrøntsektionen og nu overtaget af FSL. De har det klare hovedsigte at vurdere de enkelte afkoms og proveniensers egnethed til klippeproduktion. Det er endnu for tidligt at foretage en egentlig opgørelse af klippekvalitet og mængder. Derimod har træerne netop i disse år juletræsstørrelse, og i vinteren og foråret 1994 blev der foretaget en juletræsvurdering "på roden" i alle seriens eksisterende forsøg.

Læs artiklen