Pyntegrøntproduksjon i Norge

Formidling

Forfatter(e): Tormod Stavrum

Publikation: PS Nåledrys nr. 22

År: 1995

Side(r): 22-24

Pris: 150

Artikel/abstract:

Fra 1975 og frem til slutten av 1980-årene importerte Norge en stadig større mengde juletrær og klippegrønt fra Danmark. Av mange ble dette oppfattet som et paradoks. Oppfatningen var at Norge, med sine store skogarealer, selv burde forsyne sine innbyggere med juletræer og grønt, ikke Danmark med sitt lille skogareal. Det viser at tenkemåten her i landet var, og tildels enda er, at juletræer skal produseres på skogsmark, mens danskere altså for lenge siden så det rasjonelle i å produsere på dyrket mark. Men nå er vi i ferd med å "våkne opp" også her på berget.

Læs artiklen