Afrikanske strudse i juletræskulturer

Formidling

Forfatter(e): Christian Møller-Nielsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 18-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Danske og udenlandske forbrugere stigende ønske om økologiske juletræer og restriktioner på anvendelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse øger behovet for alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder i nordmannsgran kulturer. "Grøngården" etablerede i sommeren 1995 et projekt , hvis reelle nyhedsværdi er anvendelse af strudse som bekæmpelsesmetode. Baggrunden for projektet er et ønske om at bidrage til udvikling af nye økologisk interessante og samtidig økonomisk rentable produktionsformer.

Læs artiklen