Bredt anlagt proveniensforsøg i georgiske nordmannsgran-provenienser

Formidling

Forfatter(e): Børge Klemmesen

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 20-23

Pris: 150

Artikel/abstract:

Proveniensforsøg er et centralt instrument i al forædlingsarbejde, - og dermed afgørende for kvalitet i produkterne og økonomi i skovbruget. Juletræsproduktionen har fået stigende betydning for skovbrugets økonomi, og det er derfor blevet vigtigt med høj produktivitet i denne del af produktionen. Her er den rigtige proveniens til den bestemte lokalitet af afgørende betydning.

Læs artiklen