Indgåelse af aftaler om køb og salg af juletræer og pyntegrønt

Formidling

Forfatter(e): Henrik Thal Jantzen & Søren Hornbæk Svendsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 32-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ved vor rådgivning af Pyntegrøntsektionens medlemmer har vi erfaret, at der ved køb og salg af juletræer og pyntegrønt ofte opstår tvivl om hvad der er aftalt mellem en køber og en sælger. I visse tilfælde er parterne endda uenige om, hvorvidt der i det hele taget er indgået en aftale. I denne artikel vil vi koncentrere os om en beskrivelse af betingelserne for, hvornår en aftale er indgået, med hvilket indhold den er indgået samt illustrere dette ved at vise problemstilinger, der efter vores erfaring typisk opstår indenfor handel med juletræer og pyntegrønt.

Læs artiklen