Sammenhæng mellem juletræsudbytte og vinterfrostresistens hos nobilis?

Formidling

Forfatter(e): Christian Nørgård Nielsen & Jens Søgaard Jacobsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 49-59

Pris: 150

Artikel/abstract:

Tidligere sammenlignende undersøgelser af frostresistensen hos henholdsvis nobilis og rødgran i november måned tyder på at resistensen mod tidlig vinterfrost i nobilis' knopper var betydelig lavere end rødgranens. Der blev formodet heri at finde en forklaring på det lave udbytte af juletræer i nobilis, idet frost-beskadigelse af knopperne kunne forklare den ringe formsikkerhed hos denne art. På baggrund af heraf besluttede forfatterne i samarbejde med Pyntegrøntsektionen og en række driftsbestyrere at iværksætte et forskningsprojekt til uddybning af denne formodede sammenhæng.

Læs artiklen