Sibirisk ædelgranlus, en potentiel trussel mod dansk pyntegrøntproduktion

Formidling

Forfatter(e): Arne Kirkeby-Thomsem

Publikation: PS Nåledrys nr. 23

År: 1996

Side(r): 38-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

I vore nordiske nabolande er der indvandret en ny skadevolder på abies. det drejer sig om sibirisk ædelgranlus. Skaden kan sammenlignes med de angreb, vi kender fra almindelige ædelgranlus, men forskellen er at sibirisk ædelgranlus angriber de abies-arter som alm. ædelgranlus ikke angriber. Der er stor risiko for at arten indslæbes til Danmark, og dermed trues produktionen af nobilis.

Læs artiklen