Fåregræsning i pyntegrøntkulturer

Formidling

Forfatter(e): Hans Ranvig, Graham Allan & Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 24

År: 1996

Side(r): 22-23

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er efterhånden blevet almindeligt at bruge får til renholdelse af juletræskulturer. Der er bred enighed om, at ideén er god, og mange steder bruges får i kulturer med stor succes. Men desværre er der også steder, hvor resultaterne langt fra er tilfredsstillende, og hvor juletræsproducenterne stolt viser deres "juletræsfår" på arbejde, uden selv at have opdaget, at træerne er beskadiget. Denne artikel gør rede for nogle af de ting man skal være opmærksom på, ved fåregræsning, for at sikre et godt resultat.

Læs artiklen