Øresnudebiller som skadedyr i juletrækulturer

Formidling

Forfatter(e): Susanne Harding, Pernille Thorbek & Paul Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 24

År: 1996

Side(r): 34-36

Pris: 150

Artikel/abstract:

De sidste par år har der været meldinger om lokalt omfattende gnav af øresnudebillen Otiorhyncus singularis, "barkgnaveren", i løvtrækulturer. I år har vi for første gang fået henvendelser vedr. øresnudebillegnav på bark, nåle og nye skud i juletræskulturer af nordmannsgran. Angrebet har haft et omfang, der har gjort bekæmpelse aktuel. Nærmere eftersyn tyder på, at svage gnav har forekommet i adskillige nordmannsgrankulturer gennem flere år, og der er derfor grund til at gøre opmærksom på disse "nye" skader.

Læs artiklen