Planteskoleiagttagelser for 43 nordmannsgranprovenienser - fra FSL' s videnblade