Punktgødskning af nordmannsgran juletræer. Foreløbige resultater efter 2 år.

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Lars Kjærbølling

Publikation: PS Nåledrys nr. 24

År: 1996

Side(r): 43-45

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er i praksis almindeligt antaget, at punktgødskning af juletræskulturer i år 1-4 efter anlæg bl.a. giver en bedre vinterfrostresistens, større højdevækst, større frodighed og bedre farve. Bag disse antagelser ligger erfaringer fra praksis, og der anvendes i dag mange økonomiske ressourcer på punktgødskning. Det forekommer derfor oplagt at sammenholde effekten af punktgødskning med omkostninger til gødning og udbringning. Som led i et større gødningsprojket har Forskningscentret for Skov & Landskab etableret en forsøgsserie med punktgødskning. Artiklen giver et overblik over resultater og erfaringer over forsøgsserien to første år.

Læs artiklen