Serviceledelse hos pyntegrøntproducenter

Formidling

Forfatter(e): Michael Wulff, Peter Munk Truelsen, Søren Wiberg Christensen & Jacob Husted Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 24

År: 1996

Side(r): 46-49

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er vigtigt at overveje hvordan producenters afsætningsmuligheder sikres og forbedres, trods den øgede konkurrence, idet det større udbud ikke med sikkerhed vil blive modsvaret af en lignende stigning i efterspørgslen. En mulighed, som producenten har for at forstærke sin position på markedet, er at øge indsatsen for at blive mere markedsorienteret frem for den typisk produktionsorienterede tilgangsvinkel. Dette kan ske gennem serviceledelse. Forfatterne til denne artikel har udført et projektarbejde på Skovtekniker-studiet, for at belyse hvorledes Serviceledelse kan inddrages hos en pyntegrøntproducent.

Læs artiklen