Bekæmpelse af galmider i nordmannsgran - orientering om de endelige resultater

Formidling

Forfatter(e): Hans Peter Ravn, Andrzej Matkowski & Torben Riis-Nielsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 32

År: 2000

Side(r): 33-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Siden 1993 har det været erkendt, at fritlevende galmider kan optræde som skadedyr i kulturer af nordmannsgran (NGR). Midernes perforering af nålecellerne medfører brunfarvning af nålene og ved kraftige angreb falder disse af. Denne kvalitetsforringelse kan på salgsbare træer medføre alvorlige tab. Bekæmpelse af galmider har hidtil fundet sted ved sprøjtning med Mitac + Apollo. I forsøg har sprøjtesvovl vist effektivitet på højde med den konventionelle behandling med Mitac/Apollo-blandingen. I denne artikel præsenteres resultaterne fra de seneste forsøg.

Læs artiklen