Kulturstart i nordmannsgran med barrods- og dækrodsplanter