Udvikling af metoder til pesticidfri renholdelse af nobiliskulturer

Formidling

Forfatter(e): Thorkil Sørensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 32

År: 2000

Side(r): 24-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

I Skov- og Naturstyrelsens Pyntegrøntstrategi fra 1999 er det besluttet, at fremtidige pyntegrøntkulturer skal anlægges med henblik på pesticidfri produktion, men kan det lade sig gøre? Strategien åbner i vis udstrækning mulighed for, at det enkelte distrikt kan lave sine egne forsøg. I strategien lægges der vægt på, at resultaterne fra alle forsøg bliver formidlet, således at metoderne kan få anvendelse overalt i skovbruget. Denne artikel beskriver kort de foreløbige erfaringer fra et lokalt iværksat forsøg på Thy Statsskovdistrikt.

Læs artiklen