Nichearter til pyntegrønt

Formidling

Forfatter(e): Ulla Wicksell

Publikation: PS Nåledrys nr. 34

År: 2000

Side(r): 8-22

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gennem mange år har ordet "pyntegrønt" næsten været synonymt med klip fra nobilis og nordmannsgran. Imidlertid dækker begrebet over en lang række andre arter og produkter, der typisk benævnes som "nichearter". Som navnet antyder, rammer disse srter en niche i markedet, der økonomisk set kan være lukrativ, men hvor øget produktion og udbud kan medføre faldende priser. Af denne grund opfattes specifik dyrkningsviden om de enkelte arter som en form for forretningshemmelighed. I artiklen beskrives en række af de væsentligste nichearter; herunder også formeringsmetoder af planterne.

Læs artiklen