Rodafkortning af nordmannsgran - effekt på etablering og vækst

Formidling

Forfatter(e): Lillie Andersen & Niclas Scott Bentsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 35

År: 2001

Side(r): 32-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ved udplantning på mark eller i skov bliver planternes rødder ofte afkortet for at lette platningen og for at sikre, at planternes rødder kommer ordentligt i jorden. Resultater fra et fælles projekt mellem DJF og FSL viser, at afkortning af roden hos nordmannsgran inden udplantning ikke har positiv effekt på planternes overlevelse og tilvækst i de første to år udplantning. En kraftig afkortning (knap halvdelen af rodmassen) øger planteafgangen og mindsker tilvæksten, medens en begrænset afkortning (20 %) har en mindre effekt.

Læs artiklen