Miljøvurdering af juletræer

Formidling

Forfatter(e): Niclas Scott Bentsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 36

År: 2001

Side(r): 17-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

FSL gennemførte i 2000 et pilotprojekt støttet af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, om miljøvurdering af juletræsproduktionen. Projektet konkluderede, at livscyklusvurderinger er en metode, der kan give producenter, forhandlere og forbrugere en øget mulighed for at inddrage miljøaspektet i valg af produktionsform og ved køb af juletræ. Livscyklusvurderinger kan også være med til at nuancere debatten i medierne om juletræets miljøprofil.

Læs artiklen