Handel med juletræer på internettet

Formidling

Forfatter(e): Sven Fenger

Publikation: PS Nåledrys nr. 37

År: 2001

Side(r): 4-5

Pris: 150

Artikel/abstract:

Handel på internettet er betinget af en præcis definition af varen, fordi den oftest bliver handlet ubeset. Juletræer varierer imidlertid mere end de fleste andre varegrupper, og det er ikke blot et spørgsmål om proveniens, voksested og pasning, men også om et subjektivt klassifikations- og vurderingsgrundlag. Hertil kommer forskellige kvalitetskrav og smagsnormer i de forskellige eksportmarkeder, og derfor er et prima træ ikke det samme for en køber i Norge som for en i Frankrig.

Læs artiklen