Genteknologi og juletræer

Formidling

Forfatter(e): Jens I. Find, Michel M. M. H. Kristensen, Peter Krogstrup & Christian Walter

Publikation: PS Nåledrys nr. 42

År: 2002

Side(r): 4-8

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

Der er to væsentlige fordele ved at bruge genteknologi i forædlingen af juletræer. En fordel er hastigheden, for man kan opnå betydelige kvalitetsforbedringer af planterne ved at kombinere traditionel frøforædling med vegetativ forædling og gensplejsning. Den anden fordel er, at man kan tilføre træerne egenskaber, som det ikke vil være muligt at forædle sig frem til ved traditionelle metoder alene. I denne artikel beskrives udelukkende en række forhold omkring gensplejsning.

Læs artiklen