Klart nej til gensplejsede juletræer - men ja til kloner