Juletræets miljøprofil - fup eller fakta?

Formidling

Forfatter(e): Bent K. Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 43

År: 2003

Side(r): 33-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

"Størstedelen af de op imod 12 millioner juletræer, der årligt produceres i Danmark, bliver til ved brug af store mængder sprøjtegift og gødning". Dette er et citat fra december 2001, og næsten hvert år finder man tilsvarende udsagn om nordmannsgran juletræer i pressen. En stor del af juletræsproduktionen finder sted på landbrugsjord, og derfor bør man retteligt sammenligne juletræerne med landbrugsafgrøder frem for sitkagran, bøg og eg og i den sammenligning så bruge en ensartet opgørelsesmetode som eksempelvis behandlingshyppigheden.

Læs artiklen