Regler og perspektiver for anvendelse af husdyrgødning

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Lars Bo Pedersen

Publikation: PS Nåledrys nr. 43

År: 2003

Side(r): 17-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

En ny bekendtgørelse for anvendelsen af husdyrgødning er trådt i kraft den 1. august 2002. Bekendtgørelsen udstikker retningslinier for anvendelsen af såvel fast som flydende husdyrgødning i mark- og skovkulturer. Resultaterne fra et pilotforsøg, hvor der blev tilført gylle til nordmannsgran juletræer, viser, at gyllen kan bruges som et gødningsmiddel uden risiko for skader, hvis gyllen udbringes udenfor vækstsæsonen med slæbeslanger, og gyllen udbringes inden kulturen sluttes. For at dosere rigtigt og overholde kvælstofnormerne skal juletræsproducenten kende indholdet af kvælstof i den gylle, som aftages.

Læs artiklen