Gulspidssyndrom - findes det hos nordmannsgran?

Formidling

Forfatter(e): Paul Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 46

År: 2003

Side(r): 42

Pris: 150

Artikel/abstract:

I nobilis er der på 2-5 % af planterne en skade, som bliver kaldt "gulspidssyndrom"". Årsagen til skaden kendes ikke med sikkerhed, men den antages at skyldes enten en genetisk fejl i planten eller en virusbetinget skade. Skadede planter bliver ofte sorteret fra i planteskolen, og derfor optræder skadede træer kun sjældent i pyntegrøntkulturerne i skoven. Spørgsmålet er, om der er en tilsvarende skade i nordmannsgran?

Læs artiklen