Klippemetodens betydning for træets tilvækst og kroneopbygning