Omstrukturering af en virksomhed drevet i personligt regi

Formidling

Forfatter(e): Jon Stefansson & Thomas Bøgholm Hansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 46

År: 2003

Side(r): 36-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

En lang række danske virksomheder bliver i dag drevet i personligt regi. I sidste nummer af PS nåledrys er der redegjort for, hvilke overvejelser, der skal foretages med hensyn til valg af selskabsform., når først der er truffet beslutning om at starte en selvstændig erhvervsvirksomhed. I denne artikel beskriver vi kort de muligheder der er for at omdanne en eksisterende personligt drevet virksomhed til et selskab.

Læs artiklen