Punktkilder

Formidling

Forfatter(e): Bent K. Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 46

År: 2003

Side(r): 34-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

I den nye pesticidplan (Miljøministeriet 2003) bliver der fokuseret meget på at bringe landbrugets behandlingshyppigheden ned fra 2,0 til 1,7 inden udgangen af 2009. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er et andet og mindst ligeså væsentligt indsatsområde at mindske påvirkningen fra punktkilder som for eksempel fyld- og vaskepladser.

Læs artiklen