Vurdering af jordbunden ved pyntegrøntdyrkning

Formidling

Forfatter(e): Ingeborg Callesen

Publikation: PS Nåledrys nr. 47

År: 2004

Side(r): 10-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Anlæg af nye pyntegrøntkulturer er en investering, som kræver afdækning af arealets muligheder og begrænsninger. Ved pyntegrøntdyrkning bliver produkterne bedømt på udseendet. Det er ikke nok at vide, om træerne kan gro. Man skal vurdere de risikofaktorer, som angår jord og klima, fordi de kan føre til en dårlig kvalitet. Risikofaktorer som frost, tørke og specielle jordbundsforhold kan gøre produkternes salgsværdi mindre end forventet og øge omkostningerne ved dyrkningen. Der kan være penge at spare, og man kan undgå fejlinvesteringer, hvis jordbunden vurderes inden anlæg af nye kulturer. Artiklen gennemgår nogle jordbundsforhold, som kan være problematiske for nogle af de dyrkede pyntegrøntarter.

Læs artiklen