Behovsbestemt bekæmpelse af almindelig ædelgranlus

Formidling

Forfatter(e): Hans Peter Ravn

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 55-57

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvorfor dog gøre bekæmpelsen af almindelig ædelgranlus behovsbestemt?
Almindelig ædelgranlus er det hyppigst forekommende skadedyr i nordmannsgran. Sprøjtning mod ædelgranlus foregår hos en del producenter som en rutinemæssig forårsaktivitet. Dette sker for at sikre sig mod opformering af almindelig ædelgranlus med økonomiske tab til følge. Den lave pris på bekæmpelsemidler tilskynder til denne praksis.

Læs artiklen