Danske nordmannsgran frøkilder

Formidling

Forfatter(e): Bjerne Ditlevsen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 5-8

Pris: 150

Artikel/abstract:

Artiklen giver en oversigt over Planteavlsstationens frøavlsprogram, sammen med et skøn over udbuddet af dansk frø i de nærmeste år. Proveniensen eller frøkilden spiller en vigtig rolle for juletræernes kvalitet - og dermed for dyrkernes økonomi. Juletræsdyrkerne er i dag afhængige af frøimport udefra, og hovedparten af frøet kommer som bekendt fra Georgien. Hvis producenterne fremover skal have adgang til et bedre plantemateriale, er der formentlig kun en realistisk vej - nemlig at basere en større del af frøforsyningen på udvalgte, forædlede og afprøvede danske frøkilder, som er underlagt den danske herkomstkontrol.

Læs artiklen