Er grenkvaliteten i nobilis styret af lysmængden eller træets alder?

Formidling

Forfatter(e): Finn Vanman Jørgensen & Christian Nørgaard Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 62-65

Pris: 150

Artikel/abstract:

Grenkvaliteten øges generelt fra bunden til toppen af et nobilis træ. I toppen finder vi grene med blåhvide nåle og en udpræget nålerejsning, mens grenene længere nede i skørtet normalt er mere grønne, og har mindre nålerejsning. Forskellen tilskrives normalt
en effekt af lyset, men samtidig virker det også sandsynligt, at der er en aldersbetinget eller såkaldt ontogenetisk effekt. Jo ældre
træerne bliver, des mere bliver der forskel på grene i toppen og grene i bunden af skørtet. Hidtil har det været uvist, hvor stor
en andel af kvalitetsudviklingen, der kan forklares ud fra ontogenien, og hvor meget der kan tilskrives miljøet som eksempelvis
lysmængden.

Læs artiklen