Erfaringer med brug af de nye planteværnsmidler

Formidling

Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 51-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

I sæsonen 2004 blev gruppen af nye planteværnsmidler, ally og Gratil, udvidet med endnu to off-label godkendte minmidler: Logo/MaisTer og Titus. Alle fire er godkendt til ukrudtsbekæmpelse indenfor juletræsdyrkning i nordmannsgran. Juletræproducenterne har nu haft muligheder for selv at afprøve de nye midler i praksis. Det er hensigten i denne artikel at trække de hidtil opnåede erfaringer frem og med baggrund i disse erfaringer, at give en anvisning i brugen af minimidlerne for den kommende sæson.

Læs artiklen