AgriGro - et alternativt gødningsprodukt. Test på mark- og skovjord

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 55

År: 2006

Side(r): 8-9

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forsøg med AgriGro har vist, at produktet med fordel kan anvendes på sandede humusrige jordtyper. Typiske anvendelsesområder er således første generations skovkulturer på næringsfattig jord, hvor man med fordel vil kunne reducere gødningstilførslen med op til 40 %. På lerede humusfattige markkulturer har produktet en mindre anvendelighed.

Læs artiklen