Hvorfor de alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus gav svidninger i 2003

Formidling

Forfatter(e): Thomas Lisborg, Hans Peter Ravn & Bjarke Veierskov

Publikation: Nåledrys nr. 55

År: 2006

Side(r): 18-22

Pris: 150

Artikel/abstract:

1. januar 2003 ophørte anvendelsen af konventionelle sprøjtemidler på offentlige arealer, herunder i Statsskovbruget. Siden 1995 har en række alternative bekæmpelsesmidler været afprøvet, og har opnået off-label godkendelse til anvendelse mod alm. ædelgranlus i nordmannsgran. På et antal pyntgrøntproducerende statsskovdistrikter blev midlerne i maj-juni 2003 anvendt til bekæmpelse af alm. ædelgranlus. Ved alle forudgående forsøg havde der ikke forekommet tegn på skadevirkning, men i august måned 2003 viste der sig til alles forbavselse omfattende skader på de behandlede træer.

Skadesymptomerne bestod i gule misfarvninger af nålene og beskadigede voksstriber på nåle undersiden .Der var mange gæt på årsagerne til skaderne: Ætsning på grund af høj pH, kombinationer med næringsstofmangel, solskoldning og andre vejr-årsager. For at søge at afklare årsagerne blev der iværksat en undersøgelse støttet af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt. I denne artikel beskrives undersøgelsens resultater i kort form.

Læs artiklen