Kulturmodel for nordmannsgran Jiffy planter

Formidling

Forfatter(e): Peter Benfeldt

Publikation: Nåledrys nr. 55

År: 2006

Side(r): 23-26

Pris: 150

Artikel/abstract:

Som juletræsdyrker får man den bedste kulturstart med moderne dækrodsplanter, hvis man ikke blot anvender dækrodsplanten som man plejer at benytte en barrodsplante. Der skal flere væsentlige ændringer til. Det kan gøre kulturerne bedre uden de bliver dyrere. I 2004 lykkes det for første gang at etablere en mindre kultur uden større vækststagnation. Det gav topskud på 12-20 cm og planter på 25-30 cm’s højde efter bare en sæson og med en fuld knopkrans. Men der er forskel på at plante et lille testareal og en større juletræskultur på mere eller mindre åben mark. I sommeren 2005 er der plantet en større kulturer. Der er gennemført ændringer i plantetidspunkt, jordbearbejdning og pottestørrelse. Alt sammen for at optimere brugen af dækrodsplanten under (varierende) danske forhold. Her beskrives metoden og kulturetableringen.

Læs artiklen