Nordmannsgran provenienser

Formidling

Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 57

År: 2006

Side(r): 5-8

Pris: 150

Artikel/abstract:

I serien indgår nogle nyere danske frøkilder, der ikke tidligere har været afprøvet i proveniensforsøg. Der er målt højde og udspringstidspunkt i foråret 2006 efter tre vækstsæsoner. Resultaterne skal derfor tages med forbehold, og en række øvrige egenskaber kan først måles senere i afprøvningens forløb. Resultaterne sammenholdes med importeret materiale og ældre danske kåringer.

Læs artiklen