Vurdering af frøkvalitet i nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Martin Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 57

År: 2006

Side(r): 26-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Nordmannsgran er en af de vigtigste arter i danske planteskoler og en effektiv produktion af nordmannsgran frøplanter er afgørende for at kunne levere en høj plantekvalitet til en fornuftig pris til videredyrkning til juletræer og klippegrønt. Frøets kvalitet, dvs. spireevnen, spiller en stor rolle for produktionen. På trods af pæne forbedringer i frøkvaliteten i de seneste år er der fortsat et stykke vej til at opnå frøkvaliteter, der egner sig til enkornssåning i plugs eller til præcissionsdyrkning på friland. Erfaringerne siger at det er svært at nå over 70-80 % spireevne (målt i spirelaboratorie). Ved Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Havebrugsproduktion har vi i de seneste år arbejdet med at udvikle teknikker til, mere præcist at beskrive frøets kvalitet, herunder spirekraft og til sortering af frøet. Her beskrives udvalgte resultater fra disse undersøgelser.

Læs artiklen