Det forskes der i på Skov & Landskab

Formidling

Forfatter(e): Ole K. Hansen, Lars Bo Pedersen, Hanne N. Rasmussen, Hans Peter Ravn & Frans Theilby

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 28-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

Center for Skov, Landskab og Planlægning, i daglig tale blot kaldet Skov & Landskab, er en del af den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Centret er opstået som en fusion af Institut for Økonomi, Skov og Landskab på KVL, Forskningscentret for Skov & Landskab under miljøministeriet, Skovskolen under Undervisningsministeriet og Danida Skovfrøcenter. Dermed er den igangværende omdannelse af den danske forskningsverden – hvor sektorforskningen lægges ind under universiteterne – allerede til dels gennemført for skov- og pyntegrøntsektoren. Selv om sektorforskningen lægges ind under universiteterne, laves der fortsat sektorspecifik forskning og formidling. Det sker nu blot under lidt andre forhold. Eksempelvis måles man i universitetsverdenen ofte på, om der skrives internationale artikler, ligesom undervisning også kan være en del af dagligdagen. Samspillet med studerende og et internationalt forskningsmiljø vil dog kun medvirke til at højne standarden af den forskning der foregår, og dermed komme slutbrugerne, her pyntegrøntdyrkerne, til gavn.
Artiklen giver et overblik over, hvilken forskning med relevans for pyntegrøntserhvervet der udføres på Skov & Landskab.

Læs artiklen